Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

equilil
0586 fe90 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrybus krybus
equilil
7078 3392 420
equilil
Jeśli nie wiesz czego chcesz, to masz to, czego nie chcesz.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
equilil
3628 fdec 420
Reposted fromfoods foods viakrybus krybus
equilil
5771 f9ba 420
Reposted fromfoods foods viakrybus krybus
equilil
3891 7bf9 420
Reposted fromfoods foods viakrybus krybus
0191 de31 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viakrybus krybus
equilil
7269 07e8 420
Reposted fromsosna sosna viakrybus krybus
equilil
Don’t touch me
Reposted fromexistential existential viakrybus krybus
equilil
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush

March 21 2017

4858 495f 420
Reposted frombamba bamba viakrybus krybus

March 20 2017

5003 852b 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamefir mefir
7879 2f91 420
Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir
equilil
9893 5539 420
Reposted fromkaiee kaiee viaaliss aliss
equilil
9993 d3f4 420
Reposted fromkatsiu katsiu viaaliss aliss
9816 df95

March 19 2017

equilil
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viamyfuckingreality myfuckingreality
0433 0364 420

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viakrybus krybus
equilil
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viamyfuckingreality myfuckingreality
9351 d94a 420
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viakrybus krybus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl